Директор Коморе менаџера људских ресурса Србије др Срећко Стаменковић и директор Уговорне регионалне привредне коморе Пирот др Драган Костић разговарали су о сарадњи и заједничким интересима на изградњи, одржавању и унапређењу професионалног и партнерског односа из менаџмента људских ресурса за решавање изазова у управљању људима који утичу на ефикасност и одрживост својих организација и заједнице у целини.

Опширније...

Директор Коморе менаџера људских ресурса Србије др Срећко Стаменковић и директор Регионалне привредне коморе Ниш Александар Милићевић разговарали су о сарадњи и заједничким интересима на изградњи, одржавању и унапређењу професионалног и партнерског односа из менаџмента људских ресурса за решавање изазова у управљању људима који утичу на ефикасност и одрживост својих организација и заједнице у целини.

Опширније...

Комора менаџера људских ресурса Србије, прва је увела програм лиценцирања за област менаџмента/управљања људским ресурсима, са којим се уводе препознатљиви највиши стандарди у обављању послова из менаџмента људских ресурса.

Комора менаџера људских ресурса Србије је законски носилац интелектуалног и ауторског права на ПРОГРАМ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ради стицања неопходних компетенција за полагање испита за стицање лиценце Коморе менаџера људских ресурса.

Опширније...