"Сада jе трка са временом и зато смо спремни да иза њих издвоjимо jедну просечну плату у Врању, коjа jе виша него просечна у Гоексу, да им држава на таj начин додатно помогне како би људи могли да премосте оваj период од некоико недеља или месеци", рекао jе Вучић.

Опширније...