Захваљујући ангажовању „Политике” и вашим новинарима у вези са истраживањем и аналитичким постављањем проблема, а у последње време посебно гђи Ј. Петровић Стојановић, покренут је низ питања, од указивања на мотиве зашто се старосни пензионери боре за допуну свог кућног буџета допунским радом, допунским уплатама доприноса фонду, а све у циљу да повећају износ своје пензије.
Опширније...

НЕКИМА СЕ УКИДАЈУ ПЕНАЛИ ЗБОГ ПРЕВРЕМЕНЕ ПЕНЗИЈЕ?

 Шта доносе нове измене закона о ПИО

Само радницима који су по сили закона морали да се пензионишу пре 65. године, јер су због стечаја или реструктурирања фирме морали да превремено заврше радни век, новим изменама закона о ПИО биће укинути пенали и добијаће пуну старосну пензију, док ће осталима та "казна" остати трајна.

Опширније...