Држава припрема ВОДИЧ за раднике и послодавце, а то ће значити и НОВЕ ОБАВЕЗЕ за обе стране

Сада је и више него јасно да рад од куће није нешто што траје месец или два, и да то што расте и потреба и број компанија које раде од куће, мора да се уреди и правно. До сада се од куће радило "прећутно" у смислу да је то био искључиво договор послодавца и радника, а у складу са прописаним мерама. Сада држава намерава да овај однос и уреди, а први корак је Водич за безбедан и здрав рад од куће.

Први пут ово је званично најавила Дарија Кисић Тепавчевић, и то речима да би послодавцима и радницима у наредним недељама требало да буде олакшано уређивање рада од куће. Како је оценила, послодавцима ће бити омогућено да донесу анексе уговора. Њима би се прецизирала права и обавезе, и радника и послодаваца.

Како су за "Блиц Бизнис" истакли у Министарству рада, Водич би требало да, компанијама које су обезбедиле рад од куће, омогући практичне смернице за рад код куће, а који је сада постао пракса у многим компанијама.

"Послодавци су дужни да се брину за све своје запослене и да, у мери у којој је то могуће, обезбеде радно окружење које је безбедно и без ризика по физичко и психичко здравље. Зато Водич за безбедан и здрав рад при обављању рада од куће има за циљ пружање практичних смерница компанијама које су за своје запослене примениле рад од куће током 2020. године", објашњавају у овом министарству и додају да Водич припрема Управа за безбедност и здравље на раду.

Како истичу, Водич ће садржати препоруке за компаније, укључујући обавезе и одговорности послодаваца и запослених, њихове недоумице и изазове, и предлоге како решити и управљати тим изазовима. Такође, садржаће и предлоге обрасца за компаније како би им се омогућило да формулишу политику рада од куће прилагођену својим потребама.

Према мишљењу познавалаца радног права, ово би могао бити начин да се анексима регулише општи рад од куће, будући да се анексом може било шта из основног уговора прецизирати.

Према објашњењу једног од стручњака за радно право, у сваком уговору о раду, један од обавезних елемената је, између осталог, и место обављања рада.

"Могуће је да ће тим анексима бити дефинисан рад од куће, а не као што је то до сада махом рађено, да је само прећутно дефинисано", навео је наш саговорник.

Према речима министарке, послодавци треба да запосленима понуде анексе уговора о раду којим ће само уговорити могућност рада од куће за један период радног времена, а у складу са одлуком о распореду радног времена коју доноси послодавац, која се доноси у зависности од потреба посла.

Анексом уговора о раду треба да се дефинишу права запосленог за време рада од куће у складу са законом, који ће се примењивати када год запослени ради од куће, додала је министарка Кисић Тепавчевић. Једно од значајнијих питања у вези рада од куће односи се на безбедност и здравље на раду, рекла је Кисић Тепавчевић.

Указала је да обавезе и одговорност послодавца и запослених остају да важе и у случају рада од куће, као и да је услове везане за безбедност и здравље на раду теже пратити и контролисати тамо где је дом истовремено и канцеларија.

Водич ће бити доступан на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

(Извор: Блиц Бизнис)


Прочитајте и ово: Права запослених све угроженија

Дешава се да послодавци који примају помоћ од државе кроз минималце тај износ уплате својим запосленима, а после траже да им они врате велики део, упозоравају стручњаци за радно право.