СВЕ ВИШЕ РАДНИКА У СРБИЈИ СА НЕПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ: На посао скраћено само ако газда дозволи

АНГАЖОВАЊЕ радника на непуно радно време у Србији је порасло, али је са десет одсто учешћа код нас оно и даље мање заступљено него у земљама Европске уније где готово петина од свих запослених ради на такав начин.

Подаци Еуростата показују да у Холадији чак половина запослених ради на тај начин, у Белгији 34 одсто, Немачкој око 30, а у Швајцарској још више - 38 процената. У Европи има више радника са непуним радним временом него у Србији, јер у тим земљама од зараде са непуним временом рада може да се живи.

Код нас постоји могућност да се ради са непуним радном временом, само под одређеним условима због, рецимо, болести детета, или ако послодавац то дозволи. Ако не дозволи, онда није могуће да се родитељи етапно укључују у свој посао после породиљског одсуства. То етапно укључивање у посао је оно што је одавно препоручено и требало би му наћи место у законодавству, као и обавезно породиљско одсуство за оца детета.

Разлози због којих је у Европској унији већи проценат ангажованих на непуно радно време су економске природе, а људи често тако раде и кад не могу да нађу посао, када су болесни или не могу да ускладе породичне обавезе са послом.    

 

Извор: Вечерње Новости 

 

ИЗДВАЈАМО