Проблеми српске синдикалне сцене су несолидарност, невидљивост, неповерење које долази због нерада.

Синдикати деле судбину државе и друштва. Кад у држави институције не раде добро, када се не поштују закони, а Социјално-економски савет је само параван за ЕУ интеграције, ни синдикат не може бити идеалан део таквог друштва. То не може да буде оправдање, али је свакако аргумент у корист синдиката, сматра Ранка Савић, председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС). Као велики проблем српске синдикалне сцене она истиче несолидарност. Јер, како додаје, беда, сиромаштво и финансијски проблеми довели су до тога да поједине синдикалне централе више енергије улажу у то да се ништа не промени у саставу СЕС-а, него што се боре за побољшање положаја запослених.

Опширније...

Обавеза послодавца да испоштује све обавезе према синдикату чији је нјегов запослени члан без обзира на ниво оснивања синдиката (Закон о раду чл. 206, 207, 209 и 210).

Послодавац је дужан да испоштује све обавезе према синдикату чији је његов запослени члан, а које су прописане одредбама Закона о раду, без обзира на ниво оснивања синдиката (код послодавца, за више послодаваца, у грани, групи, подгрупи или делатности, за територију одређене територијалне јединице и на другом нивоу) све у циљу остваривања и заштите права запослених.

Опширније...