„Незаконит је анекс уговора о раду којим послодавац предвиђа уговорну казну у случајевима непоштовања дужине отказног рока у случају отказа од стране запосленог и у случајевима повреде обавеза чувања пословне тајне и обавезе конкуренције.

Опширније...

После скоро три године, Министарство за бригу о породици и демографију отворило је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом.

Опширније...

КОЈА СУ ВАША ПРАВА?

Нове мере донеле су дилеме послодавцима и запосленима

Скраћено радно време и мањи обим посла, поједини власници ће да прелију на плећа радника. Како да се заштитите?

Због нових пооштрених мера, до понедељка радиће само прехрамбене продавнице, апотеке и бензинске пумпе. То је многе навело на револт, па и поред најаве да се разматра ублажавање када је реч о неким бизнисима, поједини не могу да чекају ту одлуку.

Опширније...