„Незаконит је анекс уговора о раду којим послодавац предвиђа уговорну казну у случајевима непоштовања дужине отказног рока у случају отказа од стране запосленог и у случајевима повреде обавеза чувања пословне тајне и обавезе конкуренције.

Опширније...

После скоро три године, Министарство за бригу о породици и демографију отворило је јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о финансијској подршци породици са децом.

Опширније...