У новом измењеном Закону о инспекцијском надзору задржане су одредбе старог закона којим се дозвољава инспекторима рада да током надзора узимају изјаве запослених о томе да ли њихов послодавац крши закон, без обзира на то што раднике који то потврде излажу ризику од отказа.

По пријави портала www.radnik.rs да радницима у трговачком објекту у Љигу није плаћен прековремени рад, инспекторка рада је током надзора испитивала раднике да ли раде прековремено, али није вршила увид у то да ли послодавац води евиденцију о прековременом раду, што је дужна у складу са законом.

Опширније...

Услови за заснивање радног односа за странце у Србији

У складу са одредбама Закона о условима за заснивање радног односа са страним држављанином ("Сл. лист СФРЈ", бр. 11/78 и 64/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/92, 24/94 и 28/96 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон, даље Закон) странац може да заснује радни однос ако:

Опширније...

У ситуацијама када запосленом престаје радни однос независно од његове воље или воље послодавца због престанка рада послодавца у складу са одредбом чл. 176. ст. 1. тач. 5. Закона о раду указујемо на следеће: Могућа су да начина престанка послодавца – привредног друштва и то:

Опширније...