Пише: Милица Јаковљевић

Када одемо на разговор за посао, свако свога коња хвали. Компаније говоре о својој величини. Подразумевају да смо се упознали са њиховим пословањем, репутацијом. Ако имамо среће нашли смо и неког ко је тамо радио или зна некога ко јесте. Иако је то увек субјективно мишљење уздамо се у њега и одлазимо са предрасудама шта да очекујемо. Нисмо паметни да ли је боље да уопште нешто знамо, некад се чини да то оптерећује, но, добро.

Опширније...

Пише: Милица Јаковљевић

Питања за менаџере људских ресурса: Kо саставља упитнике и формуларе, које потурите кандидатима када дођу на разговор за посао?

Ево живи нисмо да нам најзад неко открије тајну велике моћи!

Пре него што уопште разговор започнете, пре него што објасните зашто су сви ти подаци неопходни и пре него што тражите било чији пристанак да све што тражите попуни.

Опширније...

У новом измењеном Закону о инспекцијском надзору задржане су одредбе старог закона којим се дозвољава инспекторима рада да током надзора узимају изјаве запослених о томе да ли њихов послодавац крши закон, без обзира на то што раднике који то потврде излажу ризику од отказа.

По пријави портала www.radnik.rs да радницима у трговачком објекту у Љигу није плаћен прековремени рад, инспекторка рада је током надзора испитивала раднике да ли раде прековремено, али није вршила увид у то да ли послодавац води евиденцију о прековременом раду, што је дужна у складу са законом.

Опширније...