Један од основних елемената уговора о раду јесте радно време, односно да ли ће запослени радити са пуним, непуним или скраћеним радним временом, од ког елемента зависи и обим остваривања основних права из радног односа. У наставку текста биће речи о непуном радном времену и правима из радног односа која запослени остварује по основу њега.

Опширније...

Измене Закона о странцима и Закона о запошљавању странаца, које ће бити предложене после формирања нове владе, учиниће Србију привлачнијом за странце и обезбедити им боље услове рада и друштвеног живота, рекао је данас ресорни министар Зоран Ђорђевић, саопштио је његов кабинет.

Опширније...

Примена Закона о агенцијском запошљавању почиње данас, а надлежни указују да осим што су њиме прописани услови за рад агенција, циљ овог прописа је и да радници ангажовани на овај начин имају једнаке услове и права из радног односа као и запослени код послодавца корисника.

Државна секретарка у Министарству рада Бојана Станић каже за Танјуг да ова област до сада није била уређена ниједним прописом те су радници радили преко омладинских организација и били ангажовани на привременим и повременим пословима и тако нису имали право на многе принадлежности из радног односа која важе за оне који раде на одређено и неодређено време (накнаду услед спречености за рад боловање, право на годишњи одмор...).

Опширније...