Новчане казне за непоштовање прописа

Србија, када је политичка моћ у питању, предњачи међу земљама у региону и у ЕУ – наша земља има председницу и две потпредседнице владе, гувернерку Народне банке и председницу Уставног суда, скоро половина министара су жене, а у неким областима Србија је боља од европског просека – у нашем парламенту налази се 39,2 одсто посланица, а европски просек је 29,5 одсто. Србија има 16 одсто жена међу амбасадорима, а европски просек је 13 процената. У вишим и врховним судовима у нашој земљи заступљено је 56,8 одсто жена у поређењу с европским просеком од 33 процента. На локалу је, међутим, ситуација другачија – само 20 жена су градоначелнице или председнице општина и та статистика треба да се мења.

Опширније...

Новим законом о здравственом осигурању, који би Србија требало да добије средином године, труднице у Србији добиће много већа права, па ће без обзира на бахатост послодаваца, добијати накнаде редовно и на време.

Практично, труднице ће од јуна, због спречености да раде, остваривати право на накнаду без обзира на то да ли су им уплаћени доприноси.

Опширније...

Један од основних елемената уговора о раду јесте радно време, односно да ли ће запослени радити са пуним, непуним или скраћеним радним временом, од ког елемента зависи и обим остваривања основних права из радног односа. У наставку текста биће речи о непуном радном времену и правима из радног односа која запослени остварује по основу њега.

Опширније...