Национални програми достојанственог рада (НПДР) су главни инструмент преко којег МОР пружа подршку својим чланицама. НПДР представља средњерочни оквир за планирање који усмерава рад МОР у једној држави у складу са приоритетима и општим циљевима око којих су се договорили влада, синдикати и послодавци.

Опширније...

Пише: Милица Јаковљевић

Када одемо на разговор за посао, свако свога коња хвали. Компаније говоре о својој величини. Подразумевају да смо се упознали са њиховим пословањем, репутацијом. Ако имамо среће нашли смо и неког ко је тамо радио или зна некога ко јесте. Иако је то увек субјективно мишљење уздамо се у њега и одлазимо са предрасудама шта да очекујемо. Нисмо паметни да ли је боље да уопште нешто знамо, некад се чини да то оптерећује, но, добро.

Опширније...

Пише: Милица Јаковљевић

Питања за менаџере људских ресурса: Kо саставља упитнике и формуларе, које потурите кандидатима када дођу на разговор за посао?

Ево живи нисмо да нам најзад неко открије тајну велике моћи!

Пре него што уопште разговор започнете, пре него што објасните зашто су сви ти подаци неопходни и пре него што тражите било чији пристанак да све што тражите попуни.

Опширније...