За запослене који су потрошили годишњи одмор, или воле да „спајају“ дане између празника и викенда, један од најлакших начина је да узму боловање. Запослени су често у дилеми или незнању како ће се ти дани боловања одразити на евалуацију рада, поготово што је очигледно зашто се користи боловање. У даљем тексту преносимо мишљење (супервизора и менаџера за људске ресурсе из развијених земаља), какав је “златни стандард” о томе колико је дана боловања “добрих” а колико “лоших” за једну годину.

Опширније...

Ако поднети предлози буду усвојени, систем здравственог осигурања ће бити знатно промењен и то на боље, у хуманијем смислу.

Промене се односе на дужину боловања, допунског и додатног осигурања, потпуног боловања уз 100 одсто надокнаде (за разлику која је до сада била од 65 одсто), за негу болесног детета до пунолетства, рекао је државни секретар у министарству здравља Берислав Векић.

Опширније...

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије, Зоран Ђорђевић, формирао је три радне групе, међу којима и за израду Нацрта закона о осигурању од повреда на раду ради накнаде штете, којим би по први по први пут било уведено обавезно осигурање од повреда на раду.

Ђорђевић је истакнуо да се сустав осигурања радника од повреда на раду заснива на вољи послодавца.

Опширније...