Стрес на раду је једно од најважнијих питања у многим државама и на различитим радним местима. Стрес има пуно негативних утицаја, укључујући болести циркулације и гастро-ентеролошке болести, друге физичке проблеме, психосоматске и психо-социјалне проблеме као и низак степен продуктивности. Посебан нагласак је стављен на побољшање услова за рад и организације рада у погледу стреса на раду, као и на практичне мере за превазилажење стресних ситуација на раду. Недавна истраживања која је спровела Међународна организација рада, показују да постоје често примењиве контролне тачке за изучавање и смањење стреса на раду.

Корисно је прегледати недавно међународно искуство и развити контролне тачке које су лако примењиве у различитим ситуацијама. Посебно је важно направити оптимизацију услова на радном месту и у организацији рада како би се спречили проблеми у вези са стресом на радном месту.

Постоје бројне практичне контра-мере за овакве проблеме, које укључују оптимизацију стресора на раду, код куће и у заједници; пораст способности запослених да превазиђу овакве ситуације; и ојачавање система подршке за запослене.

Овај приручник има за циљ преглед питања стреса на радном месту. Укључује контролне тачке које су лаке за примену, а које служе за препознавање стресора (узрочника стреса) током рада и ублажавање њихових штетних утицаја. Постоји нада да ће запослени и послодавци моћи да користе контролне тачке како би препознали узроке стреса на раду и предузели делотворне мере како би их решили.

За успех сваког програма за контролу стреса на радном месту је од критичног значаја да процес превенције стреса буде повезан са проценом ризика. Контролне тачке у овом издању представљају добре праксе за организације у глобалу, али морају бити повезане са својствима организације и посебним проблемима. Важно је да се стрес не третира другачије од других ризика: послодавац мора да предузме процену ризика, одакле се настављају промене. Политика превенције стреса на раду треба да буде интегрисана у целокупну политику безбедности и здравља на раду у предузећу.

Комплетан приручник о контролним тачкама за превенцију стреса можете преузети ОВДЕ