Концептуалне вештине менаџера: зашто су драгоцене и како их развити? Класична теорија управљања структуром организационог управљања у слојевима попут пирамида. У основи пирамиде су менаџери првог нивоа, који директно раде са запосленима како би координирали дневне задатке компаније. У средини су менаџери средњег нивоа. 

Они су одговорни за примену стратегије и политике, као и за реализацију одлука које се доносе на врху компаније.

Ко поставља ове стратешке циљеве? То су људи на врху пирамиде, лидери или менаџери највишег нивоа.Без обзира на ниво менаџмента, теоретичар и психолог Кац је идентификовао три категорије менаџерских вештина које карактеришу успешне менаџере.За су:

  • Техничке вештине
  • Људске (међуљудске) вештине и
  • Концептуалне (појмовне) вештине

Док ове три широке категорије вештина обухватају и широк спектар могућности, свака категорија описује начин на који те вештине комуницирају са менаџментом на различитим нивоима. Да бисмо боље разумели концептуалне вештине и њихов значајан у врху менаџмента, осврћемо се кратко и на остале две врсте вештина које описују доброг менаџера.

ТЕХНИЧКЕ ВЕШТИНЕ

Техничке вештине су најшира и најлакше дефинисана категорија. Техничка вештина је дефинисана као научени капацитет у било којем пољу рада или учења.Техничке вештине су мерљиве. Да бисте успели и осигурали лидерску улогу, требало би да у потпуности разумете област вашег пословања као и шта сваки члан тима ради како би побољшао циљеве организације. Већина техничких вештина захтева искуство и обуку за савладавање што их раздваја од меких концептуалних вештина. Техничке вештине су карактеристичне за нижи ниво менаџмента јер подразумевају запослене који обављају организационе послове.

ЉУДСКЕ (МЕЂУЉУДСКЕ) ВЕШТИНЕ

Међуљудске вештине могу укључити велики број способности повезаних са интеракцијом са другим људима. Овај скуп способности је карактеристичан за средњи ниво менаџмента. Да бисте се дефинисали међуљудске вештине, корисно јети које су врсте вештина потребно да бисте постали лидер.

Способност мотивисања других

Ова вештина појединца је веома значајна и корисна за саму компанију. Мотивација повећава задовољство запослених и продуктивност истовремено пружајући добар пример очекивањима свих чланова тима унутар организације. Ако поседујете одличне мотивационе способности, можете приметити подручја која захтевају побољшања и приступити тим подручјима на конструктиван начин. Ово би могло помоћи члановима вашег тима да ојачају самопоуздање и подстакну продуктивне промене, а не да се обесхрабре.

Професионализам у вашој улози

Професионализам укључује коректно и интегрисано понашање и одржавање вашег личног задовољства успркос изазовима. Покушајте да држите највише стандарде у овим областима, стварајући примере за ваше чланове тима. Када се изнесе професионализам, неки примери укључују способност преузимања иницијативе, пружање изузетне подршке позитивним ставом и испољавање снажних моралних вредности у свим ситуацијама.

Иновативни приступ

Конкуренција постоји у свим областима и свим индустријама, па је способност да се користи и примењује иновативно мишљење неопходно да би се опстало на тржишту. Лидер који је спреман за иновације води тим и компанију правим путем ка успеху. Неки примери иновација укључују развој нових и побољшаних решења за купце, редизајнирање или примену нових система за побољшање функционалности и продуктивности, препознавање недостатака и генерисање свежих идеја.

КОНЦЕПТУАЛНЕ (ПОЈМОВНЕ) ВЕШТИНЕ

Концептуалне (појмовне) вештине подразумевају способност појмовног одређивања и израде концепта за сложене и апстрактне ситуације. Као такве омогућавају менаџерима да схвате односе између појединаца, као и организацију у целини и интеракцију са окружењем.

Зашто су важне концептуалне вештине у менаџменту?

Иако је сваки скуп вештина користан у различитим околностима, концептуалне вештине су најрелевантније у размишљању вишег нивоа и широким стратешким ситуацијама. Као резултат тога, концептуалне вештине често се сматрају критичним факторима успеха за виши ниво менаџмента.

Шта су концептуалне вештине?

Концептуално размишљање је тешко дефинисати, али генерално се може сматрати способношћу формулисања идеја или менталних апстракција у уму . Концептуалне вештине се првенствено врте око генерисања идеја, користећи комбинацију креативне интуиције и свеобухватног разумевања датог контекста (тј. индустрије, организационе мисије и циљеви, конкурентске динамике итд.). У комбинацији са разним информацијама, као и степеном креативности, концептуално размишљање резултира новим идејама и јединственим стратегијама.Концептуалне вештине су способности које појединцу омогућавају да боље разуме сложене ситуације и развије креативна и успешна решења.

Концептуална компетенција је способност да се замисли циљ и стратегија великих слика и да се након тога понуди смер и лидерство у спровођењу задатака за њено постизање.

Такве вештине укључују креативно размишљање, формулисање апстракције, анализирање сложених ситуација, разумевање проблема и његово решавање. Концептуалне вештине укључују познавање начина и способност формулисања идеја. Појединци који имају снажне концептуалне способности обично имају одличне когнитивне способности за креативно размишљање и решавање проблема.

Зашто су концептуалне вештине привлачне послодавцима?

Све одличне пословне идеје започеле су са концептом. Већина предузећа је започела своје пословање видевши да су купцима потребне алтернативне могућности од оних које су постојале. Да би се посао и идеје реализовали као стварност потребно је креирати концепт а онда га и извршити. Док запослени на свим нивоима имају користи од концептуалних вештина, оне су посебно важне за врхунске менаџере и успешне лидере који пружају општи смер организације.Они су у стању да визуелизују како одређени производ, услугу или пројекат треба побољшати. А онда и да делују на том побољшању.Зато је за послодавце важно да препознају концептуалне вештине својих запослених и негују такав тим сарадника. У пословном свету ове вештине сматрају се интегралним захтевом за руководиоце на руководећим позицијама највишег нивоа, односно за топ менаџере.

Концептуалне вештине и менаџмент

Из перспективе менаџмента, ове вештине су драгоцене јер они који имају могу приступити решавању компликованих ситуација на радном месту на много различитих начина. Без обзира у којој индустрији послује ваша компанија, суочиће се са изазовима који захтевају иновативна и креативне начине размишљања. Потребно је да осмислите смер, стратегију, пословни план, тј. све оно што радимо на нашој онлајн обуци за предузетнике – Академији предузетништва .Људи са одређеним степеном одговорности унутар компаније често су изложени врло сложеним дилемама које није лако решити. У тим ситуацијама концептуалне вештине појединаца су од највеће користи за компанију. Имати концептуалне вештине за решавање сложених ситуација посебно је корисно јер проширује спектар могућих решења додавањем креативног начина размишљања. Таква особа проблем може видети из другачијег угла који није лако уочљив од стране осталих укључених актера.Способност концептуализације ових идеја је од пресудне важности, јер свако може имати мишљење, али нису сви појединци способни да га успешно спроведу. Одлуке засноване на концептуалним вештинама обично су продуктивне и усредсређене су на решавање више него на објашњавање или описивање. Ове способности омогућавају појединцима да деконструишу и приступе одређеним ситуацијама апстрактним размишљањем које је веома ефикасно на највишим нивоима менаџмента.

Људи који имају снажне концептуалне вештине често се идентификују као ефикасни лидери или менаџери. То је углавном због њихове способности да разумеју организацију као целину и развијају креативне стратегије. Од менаџера се очекује да осигура да његов тим и запослени раде заједно на постизању општих циљева компаније, а да би то постигао, менаџер мора препознати шта је шира слика компаније.

Лидери имају кључну улогу у процесу доношења одлука у компанији и управо због тога морају бити свесни шта се мора догодити и зашто. Они би требало да размотре све аспекте потреба компаније и како да ефикасно развију решења за препреке, као и да проактивно траже начине за побољшање пословања. То укључује сагледавање свих делова компанија и размишљање о томе како одељења и запослени могу да раде заједно како би допринели вишим циљевима. Ове вештине сматрају се више стратешким јер је њихов распон утицаја шири из организационе перспективе, а заполени виде лидера са концептуалним вештинама управо као стратешког вођу.

 

Врсте концептуалних вештина које су карактеристичне за успешног лидера

Способност анализе 

Веома важна концептуална вештина је способност да се анализира и процени да ли нека компанија оствари своје циљеве и придржава се свог пословног плана. Лидер мора идентификовати недостатке и проблеме и размишљати у погледу онога што се може учинити другачије, као и како запослени могу радити заједно.Снажне аналитичке вештине су кључне када је реч о разбијању сложених питања на мање компоненте да бисте видели како су међусобно повезани и да бисте извукли закључке.

Вештина доношења одлука 

Вештине доношења одлука укључују способност брзог и ефикасног решавања проблема. Без обзира да ли комуницирате са колегама или управљате пројектом, успех у управљању је важан за доношење ефикасних одлука на свим нивоима. Да бисте развили ову вештину, морате своју пажњу усмерити на детаље, показати способност анализе и сналажљивости када се суочите са проблемом.Успешност менаџера и лидера се оглађује у препознавању проблема који би могли утицати на организацију пре него што свима буду очигледни, што може захтевати доношење одлука које воде до дугорочних користе за компанију. Доношење исправне одлуке врло често може бити тврд орах. Поготово ако визуелизујете хипотетички сценарио. Управо је то разлог због чега су снажне вештине решавања проблема и доношења одлука део управљачких концептуалних вештина. 

Стратешко планирање 

Стратешко планирање је периодични процес преиспитивања планова акција предузећа и њиховог ажурирања, ако је потребно. На пример, компанија може имати стратегију раста како би променила своје пословање додавањем нових линија производа и услуга. Врхунски менаџери обично воде у процесу стратешког планирања, а затим преносе задатке на остале руководиоце у самом процесу. Следећи корак је да заједно са њима спроводи упутства делегирајући задатке даље.

Апстрактно размишљање 

Апстрактно размишљање је можда осова концептуалних вештина. Омогућава вам да визуелизујете појмове и ствари које заправо нису присутне. То је суштина размишљања са креирањем великих слика. Апстрактно размишљање вам омогућава да размишљате о ономе што физички није пред вама и да користите шири приступ проналажењу решења.Способност сарадњеЧак и људи који су врхунски у концептуалном размишљању не могу сами радити. Потребно је да сарађујете с другима како би остварили више циљева организације. Активно слушање, вербалне и писмене вештине омогућавају вам да артикулирате своје идеје, поделите их са другима и на тај начин испуните очекивање.

Критичко мишљење

Људи са концептуалним вештинама знају како да сагледају различите углове проблема и идеја. Они морају бити у стању да рационално размишљају и критички приступе проблемима. Могућност да критички приступите проблему омогућава вам да размотрите сваки аспект концепта пре него што одредите како да се најбоље приближите. На овај начин одлучујете које су идеје поуздане, а које треба ставити на страну. Вештине критичког размишљања су кључне за проналажење оптималних решења.

Креативно размишљање

Способност приступа проблему из неколико различитих перспектива је од значаја ако сте склони да нађете најбоље решење. Вештине креативног размишљања су неопходне да бисте замислили све улове из којих би требало посматрати проблем.

Стабилност

Главни разлог зашто су компанији потребни менаџери и лидери са развијеним концептуалним вештинама је тај што пружају већу стабилност. Уместо да лутате око са новим циљевима, стратегијама и улогама, као концептуално квалификовани менаџери, одржаћете организацију на добром путу и ​​извршити мање промене у стратегијама и задацима по потреби. Запослени имају више вере у свој посао када менаџмент пројектује добар осећај за ширу слику и детаље пословања.Како развити и побољшати концептуалне вештинеУвек је главно питање:

  • Можете ли побољшати сопствене концептуалне вештине?
  • Одговор је свакако: ДА .

Да бисте побољшали своје концептуалне вештине, потребна је пракса, учење и пажња. Неки од корака које бисте могли предузети су:

1. Комуницирајте добро са другима

Вештине комуникације укључују ваше способности да утичу на друге својим невербалним и вербалним особинама. Успешни комуникатори су поштовани, стрпљиви и слушаоци са запаженим говорним способностима. Са добрим комуникацијским вештинама, лакше је разговарати са својим тимом или охрабрити оне око себе да раде са ентузијазмон и постизују успех у реализацији пословних циљева.

2. Радите на развијању преговарачких вештина

Без обзира на област вашег пословања, могућност преговарања са различитим типовима људи ће вам добро служити током каријере. Такође можете наићи на ситуацију која захтева да преговарате са колегом или надређенима. Важна вештина је да будете способни да ефикасно преговарате док слушате другу страну.

3. Прихватите могућности лидерства

Да бисте успели као лидер на свом радном месту, важно је да развијете снажне лидерске вештине које ће вам омогућити да инспиришете, мотивишете и охрабрите сараднике из тима. Неке од ових вештина укључују способност креативног размишљања, решавања сукоба, анализирања ситуације и делегирања одговорности. Ефикасан члан тима такође треба да буде искрен када комуницира са пословним сарадницима. Флексибилност је још једна витална вештина за развијање, јер лидер не може потпуно сам да контролише исход сваке ситуације.

4. Научите основе управљања пројектима

Током каријере као лидер или менаџер вероватно ћете се наћи на позицији која ће захтевати да надгледа извршење важних пројеката и делегира задатке другима. У било ком тренутку може вам се догодити истовремено више пројеката, тако да је способност управљања пројектима и праћење њиховог напретка од суштинске важности.

Они који су вољни да развију одређене људске, техничке и концептуалне вештине имају већу вероватноћу да у каријери нађу могућности за раст и напредовање.

Проналажење равнотеже између свакодневног пословања и виших циљева ваше организације је таленат који вам може да се користи у личном и професионалном остварењу.

Извор: Project Management Srbija