Улога менаџера/директора људских ресурса је за сваку организацију која запошљава људе изузетно важна. У ствари, они дају фундаментални допринос култури организације, развоју и управљању запосленима у организацији.

Менаџер или директор за људске ресурсе има широк спектар улога у организацији. У зависности од величине организације, послови управљања људским ресурсима могу имати преклапајуће одговорности. У већим организацијама, менаџер за људске ресурсе и директор имају јасно дефинисане, одвојене улоге у управљању људским ресурсима.

Опширније...

Зашто је посао менаџера критичан за успех у данашњим организацијама, и која је улога менаџера унутар организације?

Фирме су организоване по принципу хијерархије титула тј положаја. Организациона шема или структура компаније, опис послова и одговорности, са врха на доле, на пример генерални директор, заменик ген. директора, директор, затим менаџер, од којих сваки на свом положају има своје одвојене и значајне функције, где својим радом омогућава организацији да функционише, испуњава своје обавезе и остварује профит.

Опширније...

Стереотипи о вођству који се односе на емоционалну интелигенцију и особине личности су оповргнути у истраживању које је недавно рађено од стране стручњака за процену из организације Томас интернационал (Thomas International). Истраживање је показало да женски лидери не показују више емпатија у раду од мушких лидера, као и да лидери мушког пола нису упорнији и компликованији од лидера супрутног пола. У методама и мерама које су предузимане у раду од стране лидера мушког и женског пола, на пример, приступ ризику, конкуретности, савесности, асертивности, управљању, емоцијама, односима, оптимизму, не постоји битнија разлика. Супротно увреженом мишљењу, жене лидери нису биле осетљивије и мушкарци лидери нису били склонији ризику, или конкурентнији.

Опширније...