Психотерапија је још увек својеврсни табу. Постоје разлози зашто је то тако. Она се одвија иза затворених врата, то је поверљиви процес у којем истражујемо и суочавамо се с највећим унутрашњим изазовима и отварамо своју интиму, најпре себи, а онда и другоме.
Опширније...

Не тако давно, управљање фирмама је било строго дефинисано од врха на доле. У данашње време можемо приметити да постоје различити стилови управљања у различитим организацијама. Стилови су окарактерисани подневљем, културом, традицијом, технологијом, и другим утицајима. И ако је свака култура компаније другачија, постоје одређени стилови управљања који могу бити ефикаснији од других.

На основу разговора са руководиоцима великих организација, прегледа академског и практичног истраживања, идентификовао је 11 битних особина великих менаџера, који својим начином/стилом управљања промовишу културу организације. Те особине су:

Опширније...