Излазни интервју

Излазни интервју је интервју са запосленим коме престаје радни однос у компанији. Излазни интервју може бити обављен лично – директним контактом са запосленим, путем телефона, или попуњавањем анкете у писаној или електронској форми. Најбоље је интервју спровести директним контактом са запосленим јер то омогућава бољу комуникацију и разумевање. У пракси излазни интервју најчешће спроводи особа запослена у сектору људских ресурса, а понекад линијски менаџер.

Опширније...

Ефикасна стратегија интерне комуникације је критични аспект свакодневног пословања ваше организације без ње не бисте могли увести иновативне производе, пружити добре услуге, запослити нове раднике или задовољити потребе купаца.

Другим речима, то је кључ за вођење профитабилног посла.

На жалост, многе организације и даље користе застареле методе, често користећи најлакши приступ „па пусти то“ или „видећемо“ или „заборави сад на то“ - док је реалност сасвим другачија и она указује да велики број организација не комуницира довољно добро са својим запосленима:

Опширније...

Углавном је тим већ тамо. Без обзира да ли сте нови запослени, да ли сте промовисани или „деградирани“ увек је неки тим тамо. Веома ретко неко има прилику да саставља тим испочетка, једино као је фирма у оснивању, или прављење новог погона, сектора или тако нешто, али и тада је увек неко тамо.

Утицај на састав тима се може огледати кроз замену некога ко одлази (милом или силом), ротацијом, повећањем или смањењем броја чланова тима.

Ако сте у ситуацији у којој можете да направите тим од нуле или сте у прилици да повећате број чланова тима, без обзира што различити тимови имају различите захтеве за одређеним вештинама, неки од корака које би требало да свакако да предузмете како би ваш тим носио епитет најбољег је:

Опширније...