Директори људских ресурса управљају секторима за људске ресурсе и старају се да је организација у складу са државним законима о раду и запошљавању. Најбољи директори људских ресурса развијају стратегију и покрећу имплементацију људских ресурса који стварају ангажман запослених и побољшавају профитабилност и успех компаније. Поседовање квалитета који су најцењенији као што су: чврсти пословни принципи, предвиђање и вештина изградње односа, су атрибути који чине разлику између ефективних и најбољих лидера у људским ресурсима.

Визија

Директори људских ресурса су визионари који гледају напред и фокусирани су на стратешки развој. Њихова визија често укључује управљање променама; стога, они постављају основу за промену кроз комуникацију са руководством, колегама и запосленима на свим нивоима. Они демонстрирају способност концептуализације стратешког плана људских ресурса који је усклађен са циљевима организације. Не заустављају се на пукој концептуализацији стратегије. Најбољи директори људских ресурса трансформишу стратегију у функционалност примењујући пажљиво планиране, постепене кораке који обезбеђују да се визија оствари.

Вредност

Најбољи директори људских ресурса одржавају раст људског капитала идентификујући начине на које људски ресурси могу да додају вредност организацији. На пример, директори људских ресурса који могу да покажу и докажу да ће улагање у активности људских ресурса донети много већи новац организацији од улагања, могу се назвати „успешним“ и биће признатији од „менаџера који само седи за столом“. Место које припада таквим менаџерима је у извршном тиму руководства организације, морају се сматрати пословним партнерима. Многи директори организација, лидери препознају значај и утицај менаџмента људских ресурса, али на крају крајева то има смисла само онда ако управљање људским ресурсима доноси уштеде (и то мерљиве) организацији. Једноставно речено, треба резултате управљања људским ресурсима претворити у новац.

Принципи

Најбољи директори људских ресурса су лидери са високим принципима у своме раду. Њихова посвећеност поштовању закона о раду није само пуки задатак. Они обезбеђују усаглашеност организације са законом јер је то исправна ствар. Разноликост или поштовање једнакости на радном месту није само „модни“ израз за директоре за људске ресурсе са здравим пословним принципима. Они су свесни позитивног утицаја који узајамно поштовање различитих радника има на организацију и на корпоративну припадност.

Кредибилитет

Кредибилитет је суштински квалитет најбољих директора сектора организације за планирање, запошљавање, организацију, вредновање, контролу запослених у организацији – сектора за менаџмент људских ресурса. Директор за људске ресурсе који жели да успостави жељени кредибилитет мора да узме у обзир да се оно заснива на поверењу и колегијалности у радним односима. Добити поверење запослених, руководилаца организације, колега из сектора за људске ресурсе је од круцијалног значаја за развој управљања људским ресурсима организације, као дела одговорног за обједињавање циљева организације који се морају достићи да би се остварио успех и индивидуалних циљева запослених како би се омогућио њихов професионални и лични развој.

Баланс

Директори људских ресурса, уопште људи који раде на некој од позиција за управљање људским ресурсима организације су у „својеврсном ходу по жици да штапом којим одржавају баланс“. На једном крају је руководство организације а на другом запослени. Руководиоци и запослени у организацији морају веровати и имати поверење да директор људских ресурса може избалансирати залагање за организацију, као и за запослене у организацији. Важно је такође, напоменути да тај исти директор мора пре почетка балансирања у том ходу по жици да стекне поверење и запослених и руководиоца организације. Најбољи директори људских ресурса су способни да направе баланс својих обавеза према организацији, на начин да када заступа интересе компаније у којој ради то ради на најбољи могући начин, али и истовремено да тај начин буде и најбољи интересни начин за запослене у организацији. Успешно балансирање између двеју група у организацији, истовремено имати њихово поверење и заступати њихове интересе на начин који не доводи до сукоба интереса и са таквим балансирањем који умањује сукобе је вештина која се може наћи само код најбољих руководилаца сектора за управљање људским ресурсима.

Ако сте директор или запослени у организацији у којој, по вашем мишљењу, постоји такав директор или менаџер људских ресурса, особа која може да понесе статус „Најбољег у Србији“, пријавите на:
Најбољи „HR“ директор / менаџер људских ресурса Србије 2019

Све потребне информације и пријаву можете наћи на:
https://www.resursinstitut.rs/index.php/najbolji-hr-direktor-menadzer-godine

или на:

https://www.resursinstitut.rs/index.php/izbor-najboljih/kategorije

Покажите и другима зашто сте најбољи у Србији


Прочитајте и ово: Најбоље награде и признања радницима од стране организације