Комора менаџера људских ресурса Србије, прва је увела програм лиценцирања за област менаџмента/управљања људским ресурсима, са којим се уводе препознатљиви највиши стандарди у обављању послова из менаџмента људских ресурса.

Комора менаџера људских ресурса Србије је законски носилац интелектуалног и ауторског права на ПРОГРАМ ОБУКЕ ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА ради стицања неопходних компетенција за полагање испита за стицање лиценце Коморе менаџера људских ресурса.

Опширније...

По Економист- у Србија је десета на свету по "одливу мозгова". Да ли је то добро или лоше ако се запитате на пример, да ли је боља производња „мозгова“ или рецимо кромпира?

По овим резултатима изгледа да смо у врху светске листе као „ДРЖАВА ЗНАЊА“. Онда, по том истом резултату се не могу прихватити критике да нам је просвета лоша, зар не?

Елем, било како било такозвани одлив мозгова честа је тема у земљама у развоју, нарочито у Србији, где изазива страх да ће земља остати испражњена од висококвалификованог "људског капитала".

Опширније...

Директори људских ресурса управљају секторима за људске ресурсе и старају се да је организација у складу са државним законима о раду и запошљавању. Најбољи директори људских ресурса развијају стратегију и покрећу имплементацију људских ресурса који стварају ангажман запослених и побољшавају профитабилност и успех компаније. Поседовање квалитета који су најцењенији као што су: чврсти пословни принципи, предвиђање и вештина изградње односа, су атрибути који чине разлику између ефективних и најбољих лидера у људским ресурсима.

Опширније...