1. „HR“ је ту за запослене;
Запослени су наше богатство, запослени су на првом мести, ми смо ту за наше запослене итд. итд.

Истина:
„HR“ није заступник запослених. „HR“ подржава руководство и мисију организације. Успут речено многи менаџери људских ресурса не добијају чак ни овај значај у организацији. Ако дође до „гужве“ „HR“ ће увек подржавати организацију и директора јер на тај начин подржава себе. Уосталом зна се од кога добија плату.

Опширније...

Пише: Братислава Радовановић

Ако је човек циљ, а не само средство, онда је лако и лепо, пословати и профитирати. У таквим условима рада, сваки је посао успешан, а сваки запослени срећан. Стратегија пословања која занемарује људски фактор, а наглашава економски, пре или касније доживљава фијаско. Прошло је време када су се циљеви пословања организација изражавали у апсолутним вредностима. Ни раст предузећа, ни обухват тржишта, ни најбољи квалитет, ни најнижи трошкови не стварају формулу успеха.

Опширније...

Свака организација поставља пред запослене основне захтеве као што су:

  1. Извођење одговарајућих улога (дато описом посла) на предвиђен начин и
  2. Допунско, спонтано и креативно понашање,

а све то ради испуњења циљева организације. За испуњење првог захтева неопходно је обучавање, а за испуњење другог, поред обучавања, потребна су и шира, подстицајна знања, знања за преиспитивање и унапређене постојеће праксе и креирања одговора на нове захтеве организације и окружења. Ова знања се стичу образовањем.

Опширније...