Шта је забрањено да садржи оглас за посао?

Шта је забрањено да садржи оглас за посао?

Ако сте неко ко посао тражи тако што ишчитава огласе по разним порталима, онда сте сигурно наишли и на оне у којима се наводи до колико година или ког пола су пожељни кандидати. Према речима поверенице за заштиту равноправности, Данијеле Шеган, оглас за посао не сме да садржи одређене године живота нити одређени пол.

„Оглас не сме да садржи дискриминаторне услове који онемогућавају поједине категорије грађана и грађанки да конкуришу за жељени посао, само због неког њиховог личног својства. Овакви огласи заправо унапред ускраћују могућност потенцијалним кандидатима, односно кандидаткињама, да њихова стручна знања и професионалне компетенције буду вредноване под једнаким условима“, каже за Бизнис.рс Данијела Шеган.

Она додаје да је раније било врло често да се у огласима за посао који су објављивани у новинама или на сајтовима за посредовање у запошљавању отворено наводе услови који су по својој природи дискриминаторни, као што су, на пример, године живота и пол или захтев да кандидати уз свој ЦВ обавезно пошаљу и фотографију.

Сви знамо за такве огласе – тражи се секретарица, старости до 30 година, тражи се радник за рад у магацину или возач аутобуса, непушач, старости до 40 година.

„Данас ћете ретко видети такав оглас, зато што постоји свест о томе да су такви захтеви дискриминаторни, што је резултат боље информисаности организација које се баве оглашавањем, али и самих послодаваца, чему је допринос дала и институција Повереника за заштиту равноправности. Ми смо током претходних година одржали више састанака са представницима Националне службе за запошљавање и интернет портала који објављују огласе за посао и дали препоруке мера, са циљем да их ближе упутимо у то шта представља дискриминацију приликом запошљавања и како да препознају огласе такве садржине“, објашњава повереница за заштиту равноправности.

Шта у огласу за посао може да буде наведено?

Све што није законом забрањеном заправо може бити у огласу. Послодавац може навести све објективније критеријуме који ће омогућити да буде изабрана најкомпетентнија особа за одређени посао.

„Суштина је да акценат треба бити стављен на тражени ниво образовања, посебна знања и вештине, способности рада у стресним условима и слично, а не на лична својства потенцијалних запослених. Ми смо дали препоруку Националној служби за запошљавање да не смеју бити објављивани огласи за посао који садрже дискриминаторне услове за запослење и то оне који се односе на пол, старосно доба, изглед кандидата, односно кандидаткиње, или неко друго лично својство“, наводи Шеган.

Изузетак су ситуације када се оглас за запослење односи на посао чија је природа таква или се посао обавља у таквим условима да лично својство представља стварни и одлучујући услов обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана.

Panel interview 1024x651

 

Неприкладна питања на разговору за посао

Послодавац у разговору за посао не би смео кандидату да постави питања о његовом брачном статусу, сексуалној оријентацији, верској или политичкој припадности, плановима за будућност или било која друга питања која задиру у лични живот потенцијаног запосленог и ни на који начин не утичу на посао за који се конкурише. Другим речима, будући послодавац не би требало да постави следећа питања:

Да ли сте у браку?

Да ли планирате ускоро да се удате/ожените?

Да ли имате деце?

Да ли планирате децу?

Да ли сте члан неке странке?

Које сте вероисповести?

Које сте сексуалне оријентације?

Да захтева достављање фотографије пре разговора

Ко вам чува децу?

„Ипак, не значи да дискриминаторних услова а нарочито питања у усменом разговору нема. Неки од послодаваца сматрају да им то што имају свој бизнис даје за право да наведу шта хоће у огласу, али то није тако. Закони исто важе за све – за мале и велике фирме, предузетнике, јавна предузећа или међународне корпорације“, каже повереница за заштиту равноправности, Данијела Шеган.

Треба напоменути и да је приликом пријема огласа у којима су означена лична својства, која у дискриминаторни положај стављају кандидате, преносилац огласне поруке дужан да послодавца (оглашивача) упозори на одредбе антидискриминационих прописа и да захтева измену огласа или да одбије да објави оглас који садржи дискриминаторне услове.

Кандидате штити Закон о забрани дискриминације

Ако се на интервјуу поставе непримерена или дискриминаторна питања, правна заштита може се потражити на суду, код Повереника за заштиту равноправности или инспекције рада. Кандидат за посао који сматра да је у било којој фази запошљавања дискриминисан може да се притужбом обрати Поверенику за заштиту равноправности притужбом.

Закон о забрани дискриминације прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације.

„Закон такође прописује да могућност за заснивање радног односа не сме бити нарушена, како би сва лица која траже посао имала једнаке услове, без икакве дискриминације по основу пола, старосног доба, физичког изгледа или било ког другог личног својства. Исти смисао имају и одредбе Закона о раду које забрањују посредну и непосредну дискриминацију запослених и лица која траже запослење“, закључује Данијела Шеган.

Аутор: Љиљана Беговић

Извор: Biznis.rs

 

ИЗДВАЈАМО ЗА ВАС

www.najboljiusrbiji.rs

Да ли сте "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ"? 2021 година најбољих!

Избор "НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021". Да ли сте Ви најбољи?

НАЈБОЉЕ У СРБИЈИ 2020