НЕЛОЈАЛНА КОНКУРЕНЦИЈА - I ДЕО

Кад неко не воли конкуренцију, своју државу и све редом...

Анализа поста и даљих коментара господина Николе Јовановића OD / HR / Digital Transformation Advisor and Researcher Субота (па на даље), 04.07.2020 год. пословна мрежа „LinkedIN“

Опширније...

Процес промена организационе културе потиче од Левиновог (Lewin) модела промена у социјалним системима. Курт Левин, немачки Јеврејин који је пред рат пребегао у САД, вршио је низ истраживања у локалним заједницама у америчким градовима и открио врло значајне законитости када је реч о променама у тим заједницама. Његов утицај на развој теорија организационих промена је немерљив. Готово све теорије организационих промена полазе од његовог модела промена у социјалним системима. Тај модел подразумева да се промене у сваком социјалном систему врше кроз три основне фазе: фаза "одмрзавања", фаза промена или покрета, фаза поновног "замрзавања". Лењин је приметио да су социјални системи, па и организације, по природи инертни и да се тешко мењају.

Опширније...

Садашње пословање у Србији је у таквом стању, што се тиче односа послодавац – запослени, али и обрнуто, да је етичко питање постало питање свих питања за менаџере људских ресурса. Кад се покреће то питање ту се не ради о томе да ли је неко срећан или несрећан на послу. Ту се ради о малим стварима, јер као што се добро зна, ситнице живот значе, а ситнице на послу и раду знају и те како да улепашају живот али и да га загорчају.

Начин комуникације, повишен тон, да ли је неко нон-стоп нервозан, начин одлучивања, расправе, погађања, лицемерје у пословању су само неке од „ситница које пословни живот“ значе.

Опширније...