Прошле године стање радних права је било оцењено са двојком, ове године добијена је још и гора оцена а то је 1, 78. Какав одговор на то имају менаџери људских ресурса у Србији, јер ипак они се највише питају око запослених, или бар мисле да се питају?

Опширније...

Одлике српске националне културе на основу истраживања су:

  • висока дистанца моћи,
  • високо избегавања неизвесности,
  • колективизам и
  • женске вредности.

У српској националној култури се сматра да је сасвим нормално и природно да је моћ неједнако распоређена у друштву, да они који имају моћ треба о свему сами да одлучују, да не морају да поштују правила и законе које сами доносе, односно да постоје различита правила понашања за оне који немају моћ и оне који имају моћ.

Опширније...

Језик, је систем симбола, инструмент изражавања, али и конституисања и обликовања човекових мисли и осећања. Језик као облик међуљудске комуникације је такође веома важан сегмент организационе културе. Шта је култура по дефиницији?

Опширније...