Шта је нелојална конкуренција?

Нелојална конкуренција (непоштена тржишна утакмица) је свака радња пословног субјекта учињена у пословном надметању која је противна добрим пословним обичајима и којом се наноси или се потенцијално може нанети штета конкуренту, потрошачима или општем друштвеном интересу. То је радња трговца усмерена против другог трговца којом се крше кодекси пословног морала, а нарочито:

Опширније...

Најбољи лидери у свом свакодневном раду кроз руковођење и поступке показују личне (основне) вредности и етику коју поседују. Етика и вредности лидерства треба да буду видљиви и то кроз свакодневно живљење и рад. Лидери такође знају шта цене. Препознају важност етичког понашања.

Опширније...

ЈЕЗИК И ПИСМО Менаџера у Србији
JEZIK I PISMO Menadžera u Srbiji
Manager's LANGUAGE AND LETTER in Serbia

Поштоване даме и господо, колеге и колегинице,

Пратећи писма и прилоге који се објављују на пословној мрежи, у писаној конверзацији, пословним и економским магазинима и у самом животу, морам да пренесем, нарочито због скорашњег међусобног дописивања једног броја људи око употребе нашег службеног језика – српског, неке извучене „редове“ написане од људи који по својој људској величини и интелектуалном капиталу припадају онима који ће се увек памтити и поштовати.

Опширније...