Менаџмент људских ресурса у односу на остале пословне функције се разликује, пре свега, по томе што је у домену његовог деловања човек, као једини интелигентни, мислећи ресурс у организацији. Менаџмент људских ресурса треба да обезбеди склад између интереса запослених и интереса организације. Политика људских ресурса приступа људима као ресурсу свих ресурса, премешта их из категорије трошкова у категорију основних богатстава и обезбеђује њихово ангажовање у потпуно иновативној, тржишно оријентисаној организацији.

Опширније...

Human Resources Business Partner“, HRBP- или на српском „Пословни партнер за људске ресурсе“, је професионалац за људске ресурсе који блиско сарађује са вишим руководством организације како би се развила стратегија управљања људским ресурсима која подржава свеукупне циљеве организације.

Пословно партнерство људских ресурса постаје све популарније, како организације постају све више фокусиране на људе и виде њихову вредност у усклађивању агенди према заједничком циљу. Пословни партнери за људске ресурсе се сматрају важним у прогресивном процесу повезивања сектора за људске ресурсе са другим функцијама - будући да пословни партнери за људске ресурсе имају (или би требало да имају), искуства на вишим позицијама, и у доброј су позицији да ефикасно комуницирају са другим високим руководиоцима/менаџерима.

Опширније...


Поштоване колеге и колегинице, пратиоци и поштоваоци рада Коморе
Са задовољством Вас позивамо да узмете учешће на конкурсу за награду „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2022“ из менаџмента људских ресурса и менаџмента талента које организује Комора менаџера људских ресурса Србије у циљу промовисања и успостављања принципа и праксе радно одговорног пословања (РОП) у Републици Србији.

Опширније...