Комора менаџера људских ресурса Србије  је законски носилац ауторског (AA за Србију број 071/2019) и интелектуалног права (Завод за заштиту интелектуалне својине број Републике Србије A-0015/2022) избора најбољих људи, тима, агенција и организација из области - управљање људским ресурсима, управљање талентом тј. менаџмент људских ресурса и менаџмент талента. Такође, Комора обавештава да се пријава, партиципација за обраду података и рад Комисије НЕ НАПЛАЋУЈЕ.

Комора менаџера људских ресурса Србије  Вас позива да будете са нама 20 маја на Дан менаџера људских ресурса Србије поводом доделе награда најбољим људима и организацијама из менаџмента људских ресурса и управљања талентом.

НАЈБОЉИ У СРБИЈИ за 2021


Поштоване колеге и колегинице, пратиоци и поштоваоци рада Коморе


Са задовољством Вас позивамо да узмете учешће на конкурсу за награду „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021“ из менаџмента људских ресурса и менаџмента талента које по трећи пут организује Комора менаџера људских ресурса Србије у циљу промовисања и успостављања принципа и праксе радно одговорног пословања (РОП) у Републици Србији.

У оквиру ове, већ сада можемо рећи престижне и традиционалне манифестације, своје пословање је тестирало више десетина компанија, различитих делатности и величина, а које су приказале примере најбоље добре праксе – РОП-а. Кандидати/учесници на конкурсу за избор „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“ ће бити рангирани у складу са унапред дефинисаном методологијом и критеријумима, што обухвата и писане извештаје тима Коморе менаџера људских ресурса Србије о нивоу примене принципа РОП-а у пракси. Финалну евалуацију обавља стручна комисија, састављена од врхунских научника из области радног права, радних односа, то јест менаџмента људских ресурса и талент менаџмента, како у науци тако и у пракси, а која ће својим гласањем одлучити о наградама по пријављеним категоријама. Награда је признање лауратима, али и подстицај осталим људима, менаџерима и организацијама да осим поштовања законске регулативе, као подразумеваног минимума, додатним праведним, етичким, људским активностима врате заједници више него што узимају.

Уколико су у Вашој пословној пракси препознате ове идеје и примењујете принципе рада засноване на етичким, економским, социјалним и нормама којима се штити и унапређују радни односи, поштују људи са којима радите, позивамо Вас да се пријавите на конкурс за доделу награда „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ 2021“ из менаџмента људских ресурса и управљања талентом. 

Остале важне информације можете пронаћи на сајту:

www.najboljiusrbiji.rs

www.hrkomora.rs

www.resurs.rs

Пријава се налази на следећој адреси:

www.najboljiusrbiji.rs/prijava

 

др Срећко Стаменковић

директор Коморе менаџера људских ресурса Србије

 

 

Прочитајте и ово: