др Соња Јовановић као несумњиви стручњак и особа која несебично дели стечено знање и искуство из области управљања људима, дала је одговоре на нека постављена питања од стране портала Коморе менаџера људских ресурса Србије. 

Опширније...

2020. је била тешка година за све нас; она је била пуна изазова, промена и неизвесности како на професионалном, тако и на личном нивоу. Компаније, запослени и владе земаља широм света морале су да се брзином светлости прилагоде новонасталим околностима и да своје свакодневно функционисање прилагоде новим правилима само како би успели да одрже главу изнад воде.

Опширније...

За садашње пословање и опстанак организација најзначајнији елементи успеха су знање и континуирано учење. Ако је знање примаран извор вредности, онда на менаџерским позицијама тј. руководећим треба да буду они који на ефективан и ефикасан начин управљају знањем, својим највреднијим ресурсом, и то управљање мора да буде брже и боље од конкуренције.

Опширније...