ИЗБОР НАЈБОЉИХ У МЕНАЏМЕНТУ ЉУДСКИХ РЕСУРСА – СРБИЈА 2019.

НАЈБОЉИ МЕНАЏЕР ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Никола Стокић, професионално ради у области људских ресурса преко 12 година. Каријеру је започео у компанији Кока Кола Хеленик („Coca-Cola Hellenic“), на праћењу кључних показатеља успешности управљања људским ресурсима и након резултата остварених на пољу оптимизације процеса, рад је наставио у централи компаније где је био задужен за стандардизацију процеса у свих 28 земаља ове компаније. Радио је на имплементацији САП (SAP), софтвера у свих 28 земаља из области администрације управљања људским ресурсима, регрутације и управљања талентима. Његова методологија упоређивања постојећег процеса са жељеним стањем своју примену пронашла је и ван оквира људских ресурса и користила се како у финансијама, тако и у продаји, набавци и производњи.

Опширније...

ПРОФЕСОР ДОКТОР МИЛЕ БУГАРИН
ЗЛАТНА НАГРАДА ИНСТИТУТА ЗА МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА СРБИЈЕ

Златна награда, за укупни допринос менаџмента људских ресурса у Србији са жељом да истим таквим напором настави да промовише добро, праведно фер и људско пословање додељена је господину Милету Бугарину са Института за рударство и металургију Бор.

Опширније...

Људски ресурси битно опредељују остваривање конкурентске предности предузећа. Последично, бројна питања и различити начини њиховог решавања који се тичу људских ресурса представљају интегрални део стратегијског менаџмента. Пословна стратегија од људских ресурса захтева да поседују одговарајућа знања, стручност, искуство, вештине и ентузијазам, док је кредибилан менаџерски тим са јасном визијом и способношћу мотивисања подређених основна полуга имплементације стратегије. То што људски ресурси представљају вредан и специфичан ресурс одражава на начин њиховог управљање.

Опширније...