Да ли рад треба да представља задовољство или треба да буде само пуко средство да би зарадили за живот? Ипак, и ако се чини да нам одлазак на посао представља као „со на рану“, има и оних који уживају у том процесу више него други.

Опширније...

Злостављање на раду забрањено је Законом али се у пракси, ипак, дешава. Mобинг je чешћи од колега него од надређених и јавља се у свим делатностима, наводи директор Републичке агенцији за мирно решавање радних спорова Ивица Лазовић.
Опширније...

Узроци конфликта на раду су многобројни и разноврсни. Технички је немогуће дати исцрпну листу свих узрока ове појаве јер би она била веома дуга. Но, ипак је учињен покушај систематизације општих узрока који доводе до конфликтне ситуације у радној средини. Ти узроци налазе се пре свега у економској, техничкој, друштвеној, организационој и информативној сфери човекове радне делатности, укључујући и физичке и друштвене услове радне средине.

Опширније...