Како се осећају запослени у организацији је показатељ какав однос имају са својим првим надређеним.

Како руководиоци, шефови, супервизори, менаџери и остали који имају одговорност за рад и резултате одређеног броја људи, мотивишу своје сараднике – подређене?

Како наш мудри народ каже „колико људи толико ћуди“, вероватно би могло да се односи и у одговору на ово питање, али добро је знати шта је то што раде добри, најбољи менаџери, руководиоци да мотивишу своје раднике-подређене?

На првом месту и оно што је најважније код тих (најбољих) менаџера је њихов однос са запосленима. Сам однос и његов квалитет зависи од, и само од, учесника у том односу.

Ако су учесници „снабдевени“ са свим потребним „чиниоцима“ квалитетног, здравог односа онда је и однос одличан. Субјекти у том односу су културни, образовани, ако нису високо образовани онда су високо васпитани, уљудни, што неминовно значи да су људи па онда запослени.

Сви смо ми људи, али сви немамо људскости у истој количини.  Сад, ако се гледа да ли људскост и профит иду заједно руку под руку, онда се добија разлог за полемисање а свака глава има своју истину.

Сваки однос је индивидуално специфичан али би било добро да је барем организацијски стандардизован по неким критеријумима којима се одређује и захтева минимум квалитета који мора да испуњава.

Та стандардизација квалитета радних односа у једној организацији, је на менаџерима људских ресурса. Ту они имају важну улогу и могу да учине да организација има сјајну репутацију.

Ако нема менаџера људских ресурса онда је ту закон, а коме закон регулише људске односе онда он (организација) сигурно није добар послодавац.

FotoBlog PorQueImportanteFazerARevisaoDoCarroEmDia BullgogGarage Nov18 1024x576

Други најважнији фактор у способности менаџера да мотивишу запослене је стварање радног окружења и организационе културе која подстиче мотивацију и ангажовање запослених.

Радна култура састоји се од окружења у којем су запослени поуздани , третирани са поштовањем као људи а не као подређени. Запосленима се дају ствари од поверења то јест поверавају вредности организације од највећег значаја за саму организацију а то су: визија, мисија и стратешки оквир унутар којег се очекује да обављају свој посао.

Честа комуникација са запосленима, комуникација са поштовањем, уважавањем, даће допринос у сваком аспекту посла који се ради. Такав однос чини темељ организационе културе, таква организациона култура утиче на пословну културу, таква пословна култура утиче на националну културу. Сви смо на добитку.

Онда се на крају поставља питање, зар је тако ташко бити човек и третирати своје запослене као људе?

др Срећко Стаменковић

 

ИЗДВАЈАМО

Комора менаџера људских ресурса Србије и Универзитет МБ Београд заједно у развоју менаџмента и људи

Трикови којим послодавци терају запослене на отказ

НАЈБОЉИ(Е) У СРБИЈИ 2020