Анализирајући рад садашњих организација, у Србији постоји енормна флуктуација радника, која је карактеристична по томе што је она изражена на локалном нивоу, у смислу да се мењају фирме које су у оквиру једне општине или града и интернационалне то јест одлазак у другу државу на рад. Одлазак у други град или општину која је „удаљенија“ од места становања али је у Србији је најмање изражен.

Опширније...

Најмање што жели сваки менаџер људских ресурса, али и организација је да има проблеме са запосленима. Да би избегла те проблеме организација покушава да од почетка од потраге за радницима, тражи кандидата који је способан за тимски рад. Тим једне организације представљају сви запослени, где свако има јасно дефинисану улогу и задатке. Тим организације се састоји, у зависности од величине организације, на још много подтимова. Ово се огледа кроз структуру организације.

Опширније...

Контрола је исувише озбиљна ствар и она представља систем.

У савременим и развијеним тржишним привредама, управљање спада међу најважније професије које организације и њихови ресурси, путем правилног одлучивања и извршавања тих одлука, треба да усмере према планираном, односно жељеном циљу и истовремено успоставе односе унутар система и са окружењем. Од квалитетног решавања ових активности, зависи укупна ефикасност система.

Опширније...