Постоје многобројне награде у друштвеном и економском животу. Примера има пуно почев од спорта, уметности, културе, политике, академских па до корпоративних или организационих.

Типични пример награде у корпоративном сектору код нас је "Радник месеца". Постоје и оне код којих се покушава иновативност па се прибегава игри речима, па имамо „најуспешније“, „најбоље“, „најиновативније“ итд. Иако се све ове награде не разликују много, оне садрже велики број важних карактеристика које су заједничке:

 • Прво, оне су видљиве: - сви у одређеном окружењу знају да постоји награда и да ће проглашење победника бити на јавној церемонији.
 • Друго, оне стварају конкурентно окружење: - успоставља се систем са победницима и губитницима.
 • Треће, оне су засноване на широким и неодређеним критеријума које их обично чине нефорсираним уговором. И на крају оне најчешће обезбеђују бројне материјалне и нематеријалне бенефиције за победника.

Када је награда новчана она генерише директну материјалну корист. Награде могу понудити и индиректне материјалне користи на пример: унапређење каријере; могућности за развој; унапређење радне средине; а све то доводи до крајњег резултата а то је - финансијски добитак.

Вероватно већина људи би се сложила да награде дају и нематеријалне користи. Ове предности долазе у облику друштвеног признања из установе, награде се додељују од вршњака и колега, или од спољног арбитра. Овако признање се односи на статус добитника награда у оквиру групе (нпр. тим, одељење, сектор, или друштво).

Још једна корист од добијања награда се огледа у побољшању самопоштовања носиоца награде, и/или унапређење способности и остваривање бољих резултата у будућности.

Колико су важне ове награде и не-материјалне користи?

Да ли потребно и важно креирати сами подстицаје да би се освојила награда, или је то само пријатно изненађење и признање, социјални аспект за остварена достигнућа које води значајнијим материјалним аспектима?

Одговорити на ова питања није лако. Скоро увек награде укључују материјалну и нематеријалну корист и немогуће је раздвојити различите аспекте подстицаја из ове области.

Али, одговор је важан и битан.

Прво, са практичне тачке гледишта улога друштвеног признања без обзира на материјално-монетарне подстицаје је од великог значаја и има велике импликације за оптимизацију политике награда. Друго, одговор је битан и од интереса за организацију. Нека основна истраживања су показала да чак и симболична награда утиче да се повећа продуктивност за 12% у просеку. Сама награда повећава, не само просечни учинак, већ утиче и на перформансе запослених. Предности су многобројне, али најбитније је да ако желите да имате и задржите запослене, да покажете да вам је стало до њих и да их цените, онда морате то и показати. Најбољи начин за то је кроз награде и признања.

Ако сте организација која је ускладила предности, награду и / или стратегију признавања са пословним циљевима како би подстакла и повећала продуктивност, ако сте то успешно имплементирали, пријавите се и покажите другима колико сте успешни и зашто заслужујете титулу „НАЈБОЉИ У СРБИЈИ“.

Објасните како је стратегија имала директан утицај на запослене, а потом и крајњи резултат организације. Дајте примере иницијатива, на пример:

 • увођење новог приступа бенефицијама
 • нову стратегију препознавања запосленика и тима
 • импресиван рад око смањења родног јаза у платама, или
 • увођење нове платне структуре која је постигла добре резултате у смислу продуктивности, привлачења и / или задржавања

Наведите:

 • Јасне показатеље која показује зашто је стратегија имплементирана и како је она повезана са широм пословном стратегијом
 • Зашто је стратегија иновативна у датом контексту
 • Објасните зашто је стратегија добра и корисна за запослене
 • Анлаизу трошкова, повраћај уложених средстава и начин на који је ојачала организацију
 • Показатеље како је организација имала користи од стратегије ангажовања, задржавања, продуктивности и других релевантних мера

Ако сте успели у овоме пријавите се и покажите другима ваше вредности и зашто сте најбољи.

Пријавите се на „ИЗБОР НАЈБОЉИХ У СРБИЈИ“ у категорији „Најбоље награде и признања“ на:
https://www.resursinstitut.rs/index.php/najbolje-nagrade-i-priznanja-radnicima-od-strane-organizacije-od-koje-su-angazovani


Прочитајте и ово: ИЗБОР НАЈБОЉИХ У МЕНАЏМЕНТУ ЉУДСКИХ РЕСУРСА