Компоненте награђивања запослених су директно награђивање, учешће у добити и социјална давања. Управљање кадровима се бави различитим саставним деловима награђивања запослених, пре свега, са четири тачке гледишта:

Опширније...